MF-0006. Babychev Stanislav Alexandrovich

MF-0006. Babychev Stanislav Alexandrovich

 • Honored Master of FCF-MMA
 • Judge of highest category IF FCF-MMA
 • Black belt, 4 dan
 • Date of expiry 31.12.2020


MF-0033. Rustam A. Kuchkarov

MF-0033. Rustam A. Kuchkarov

 • The Head of the Club IF FCF-MMA Liski
 • Honored Trainer of IF FCF-MMA
 • Grand master of FCF-MMA, Black belt, 3 dan
 • Judge International category IF FCF-ММА
 • Date of expiry 31.12.2020
 


MF-0009. Bahukhadzhiev Ramzan Alikovich

MF-0009. Bahukhadzhiev Ramzan Alikovich

 • The Head of the Club with special status IF FCF-MMA "MAAS"
 • Judge of the Republican category FCF-MMA
 • Master of FCF-MMA, black belt, 1 dan
 • Date of expiry 31.12.2020


MF-0479. Bashirov Makhach Salmanovich

MF-0479. Bashirov Makhach Salmanovich

 • Judge of republican category IF FCF
 • Master of FCF-MMA, black belt, 1 dan
 • Date of expiry 31.12.2020


MF-0480. Dayitbegov Magomed Nazirbegovich

MF-0480. Dayitbegov Magomed Nazirbegovich

 • Judge of republican category IF FCF
 • Master of FCF-MMA, black belt, 1 dan
 • Date of expiry 31.12.2020


MF-0622. Rashidov Ramazan Abdurakhmanovich

MF-0622. Rashidov Ramazan Abdurakhmanovich

 • Judge of the Republican category FCF-MMA
 • Master of FCF-MMA, black belt, 1 dan
 • Date of expiry 31.12.2020


КМ-0399. Rabadanova Olga Israilovna

КМ-0399. Rabadanova Olga Israilovna

 • First Category Judge FCF-MMA
 • Candidate for the Master of FCF-MMA
 • Valid thru 31 December 2020
 


КМ-0473. Pankov Mikhail Alexandrovich

КМ-0473. Pankov Mikhail Alexandrovich

 • First Category Judge IF FCF-MMA
 • Candidate of Master of FCF-MMA
 • Date of expiry 31.12.2020


KM-0536. Dayitbegov Kurbanali Nazirbegovich

KM-0536. Dayitbegov Kurbanali Nazirbegovich

 • First Category Judge IF FCF-MMA
 • Candidate of Master of FCF-MMA
 • Date of expiry 31.12.2020


MF-0473. Mutalimov Minatulla Gaydarovich

MF-0473. Mutalimov Minatulla Gaydarovich

 • Master international class of FCF-MMA, black belt, 2 dan
 • Judge FCF-MMA without category (License No. J-FCF 040)
 • Date of expiry 31.12.2020


MF-0596. Aliyev Dzhambulat Dzhamalyusupovich

MF-0596. Aliyev Dzhambulat Dzhamalyusupovich

 • Master of FCF-MMA, black belt, 1 dan
 • Judge FCF-MMA without category (License No. J-FCF 042)
 • Date of expiry 31.12.2020


MF-0600. Magdiev Djamal Eldarovich

MF-0600. Magdiev Djamal Eldarovich

 • Coach of the international category IF FCF-ММА
 • Master international class of FCF-ММА
 • Judge FCF-MMA without category (License No. J-FCF 045)
 • Date of expiry 31.12.2020


J-FCF 024. Kutepov Alexander Ivanovich

J-FCF 024. Kutepov Alexander Ivanovich

 • Judge FCF-MMA without category (License No. J-FCF 024)
 • Date of expiry 31.12.2020


J-FCF 031. Zhuravleva Natalya Yuryevna

J-FCF 031. Zhuravleva Natalya Yuryevna

 • Judge FCF-MMA without category (License No. J-FCF 031)
 • Date of expiry 31.12.2020


J-FCF 034. Tishkov Alexander Vitalievich

J-FCF 034. Tishkov Alexander Vitalievich

 • Judge FCF-MMA without category (License No. J-FCF 034)
 • Date of expiry 31.12.2020


J-FCF 035. Kutyrkina Natalia Alexandrovna

J-FCF 035. Kutyrkina Natalia Alexandrovna

 • Judge FCF-MMA without category (License No. J-FCF 035)
 • Date of expiry 31.12.2020


J-FCF 036. Kolchenko Sergey Yuryevich

J-FCF 036. Kolchenko Sergey Yuryevich

 • Judge FCF-MMA without category (License No. J-FCF 036)
 • Date of expiry 31.12.2020


J-FCF 037. Magomedov Magomed Omarashabovich

J-FCF 037. Magomedov Magomed Omarashabovich

 • Judge FCF-MMA without category (License No. J-FCF 037)
 • Date of expiry 31.12.2020


J-FCF 038. Mukhin Sergey Sergeevich

J-FCF 038. Mukhin Sergey Sergeevich

 • Judge FCF-MMA without category (License No. J-FCF 038)
 • Date of expiry 31.12.2020


J-FCF 039. Sarsamatyan Samvel Alexandrovich

J-FCF 039. Sarsamatyan Samvel Alexandrovich

 • Judge FCF-MMA without category (License No. J-FCF 039)
 • Date of expiry 31.12.2020


J-FCF 041. Ismailov Kamil Abubakarovich

J-FCF 041. Ismailov Kamil Abubakarovich

 • Judge FCF-MMA without category (License No. J-FCF 041)
 • Date of expiry 31.12.2020


J-FCF 043. Samarych Nikolay Vasilievich

J-FCF 043. Samarych Nikolay Vasilievich

 • Judge FCF-MMA without category (License No. J-FCF 043)
 • Date of expiry 31.12.2020


MF-0663. Rashidov Kazim Yusupovich

MF-0663. Rashidov Kazim Yusupovich

 • Coach of the international category IF FCF-ММА
 • Master international class of FCF-ММА
 • black belt, 2 dan
 • Judge FCF-MMA without category (License No. J-FCF 046)
 • Date of expiry 31.12.2020


J-FCF 047. Borovkov Alexander Sergeevich

J-FCF 047. Borovkov Alexander Sergeevich

 • Judge FCF-MMA without category (License No. J-FCF 047)
 • Date of expiry 31.12.2020