MF-0001. Sergey B. Ermakov

MF-0001. Sergey B. Ermakov

 • The President of IF FCF
 • Judge of highest category
 • Grand Master of FCF
 • 8 dan


MF-0002. Alexandra V. Ermakova

MF-0002. Alexandra V. Ermakova

 • The Vice-president of IF FCF
 • Judges highest category FCF
 • Grand master of FCF
 • 8 dan


MF-0085. Konstantin V. Bely

MF-0085. Konstantin V. Bely

 • The adviser of president
 • Grand master FCF
 • black belt
 • 4 dan


MF-0365. Kanukov Valeriy Mugadovich

MF-0365. Kanukov Valeriy Mugadovich

 • Member of presidium IF FCF
 • Honorary Grand Master of FCF, the black belt 3 is given
 • Honorary President of the Kabardino-Balkarian regional office IF FCF


MF-0008. Eldar T. Magdiev.

MF-0008. Eldar T. Magdiev.

 • The head of the Russian National Branch IF FCF
 • Honored trainer of IF FCF
 • Grand master of FCF, Black belt, 7 dan
 • Date of expiry 31.12.2022
 


MF-0550. Jean-Noel Charollais

MF-0550. Jean-Noel Charollais

 • Head of the French national office of IF FCF
 • Date of expiry 31.12.2023


MF-0759. Yusupov Dilshod Kholmurodovich

MF-0759. Yusupov Dilshod Kholmurodovich

 • Head of the Tajik national branch of IF FCF
 • Coach of republican category of IF FCF
 • Master of FCF
 • black belt, 1 dan
 • Date of expiry 31.12.2022


MF-0770. Khodadad Morteza Hassan

MF-0770. Khodadad Morteza Hassan

 • Head of the Iranian national office of IF FCF
 • Date of expiry 31.12.2023


MF-0133. Daudov Mamash

MF-0133. Daudov Mamash

 • Head of the Dagestan regional branch IF FCF
 • Coach highest category IF FCF
 • Grand master of FCF
 • Black belt, 3 dan
 • Date of expiry 31.12.2022


MF-0188. Andrey Habarov

MF-0188. Andrey Habarov

 • Head of the Rostov branch IF FCF
 • Coach Republican category IF FCF
 • Honorary Grand Master of FCF
 • black belt, 3 dan
 • Date of expiry 31.12.2022


MF-0317. Kanukov Renat

MF-0317. Kanukov Renat

 • The head of the Kabardino-Balkarian regional branch IF FCF
 • Coach highest category IF FCF
 • Grand master of FCF, back belt, 3 dan
 • Date of expiry 31.12.2022


MF-0655. Shedin Nikolay Dmitrievich

MF-0655. Shedin Nikolay Dmitrievich

 • Head of the Kaliningrad regional branch IF FCF
 • Coach of the international category IF FCF
 • Master international class of FCF
 • black belt, 2 dan
 • Date of expiry 31.12.2022


MF-0720. Borisov Yakov Alexandrovich

MF-0720. Borisov Yakov Alexandrovich

 • Head of the Lipetsk regional branch of IF FCF
 • Coach of republican category of FCF
 • Master of FCF, black belt, 1 dan
 • Date of expiry 31.12.2022


MF-0735. Dadaev Magomed Alikovich

MF-0735. Dadaev Magomed Alikovich

 • The Head of the Chechen regional branch of IF FCF
 • Date of expiry 31.12.2022
 


MF-0762. Yusupov Furaimon Holmurodovich

MF-0762. Yusupov Furaimon Holmurodovich

 • Head of the Krasnodar regional branch IF FCF
 • Coach highest category IF FCF
 • Grand master of FCF
 • Black belt, 3 dan
 • Date of expiry 31.12.2022


MF-0009. Bahukhadzhiev Ramzan Alikovich

MF-0009. Bahukhadzhiev Ramzan Alikovich

 • The Head of the Club with special status IF FCF "MAAS"
 • Judge of the international category IF FCF
 • Master international class of FCF, black belt, 2 dan
 • Date of expiry 31.12.2022


MF-0033. Rustam A. Kuchkarov

MF-0033. Rustam A. Kuchkarov

 • The Head of the Club IF FCF Liski
 • Honored Trainer of IF FCF
 • Grand master of FCF, Black belt, 3 dan
 • Judge International category IF FCF
 • Date of expiry 31.12.2022
 


MF-0292. Khadziev Vadim

MF-0292. Khadziev Vadim

 • The Head of the club IF FCF Mozdok
 • The coach of international category IF FCF
 • International Master of FCF, black belt, 2nd dan
 • Date of expiry 31.12.2022