shorty-krasn_sajt Шорты
shorty-sin_sajt  Шорты
 perchatki-krasnye перчатки для смешанных единоборств
 pechatki-sinie перчатки для смешанных единоборств
 
защитная раковина  защитная раковина